Episode 12, Term 3.mp4

Direct Instruction / Te Akoranga

Ko te whainga ako mō te akoranga nei he aro ki te ine i te roa o tētahi mea me te whakamahi taura ine.

The learning intention for this lesson is focus on measuring the length of something using a measuring tape (standard unit of measurement).

Ko ngā mea ka kitea ki te kiriata nei ka ako ngā tamariki ki te whakamahi taura ine. Ka ako hoki rātou he aha te mitarau, me te mita, me pēwhea hoki te pānui i te tauira ine. Ka tuku i a rātou ki te whakaine i ngā mea e 3 ki te akomanga. Kei te whakamahi hoki rātou i ngā pukenga whakatau tata ki te akoranga nei.

This video shows the tamariki learning to use and read a measuring tape, as well as what a centimetre is, what a metre is. They need to measure 3 different things in the classroom with their measuring tape. Their estimation skills are also used in this lesson.

Extended plan here / Māhere ako

Reflection / Arotake

Nā te mataki i te akoranga nei e kite ana u tērā pea kua pai ake mehemea i whiriwhiri au i ngā mea e 3 me whakaine ai rātou, kātahi kia mutu tērā kua wātea rātou te whakaine i ngā mea hiahia ana rātou. Ahua wiwi, wawa te ahua o te akomanga mō he wā. Ehara i te take nui ēnagri hei whakaarotanga pea ki te mahi anō i te akoranga nei.

Things to note

I whakamahi, i whakaatu kē tētahi kairīwhi i ngā tauira ine ki ngā akonga nō reira i whai wā raweke kē rātou ki ēnei.

Class Site Content

Hinewa Taurima

hinewa.taurima@manaiakalani.org


Manaiakalani Education Trust

PO Box 18 061, Glen Innes

Auckland, New Zealand